Servicii
  • Asistență medicală consultativă
  • Prescrierea tratamentului medicamentos
  • Suport și mediere în relațiile cu familia și comunitatea
  • Prevenție și depistare precoce a problemelor mintale
  • Reabilitare psihosocială, în vederea incluziunii socio-profesionale și familiale