Servicii
  • Evaluarea beneficiarilor (medico-psiho-socială)
  • Servicii consultative
  • Consiliere psihologică
  • Recomandarea şi supravegherea tratamentului farmacoterapeutic
  • Prescrierea medicamentelor compensate
  • Depistarea precoce a tulburărilor mintale şi instituirea măsurilor corespunzătoare
  • Examinarea medicală, inclusiv în comisie, cu eliberarea concluziilor şi/sau certificatelor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare (după caz), examinarea recruților pentru Forțele Armate