Servicii
  • Asigurarea accesului la servicii mintale pentru toți locuitorii raionului Fălești
  • Servicii consultative
  • Supravegherea și evidența persoanelor cu probleme de sănătate mintală
  • Păstrarea documentației de evidență medicală primară a persoanelor cu probleme de sănătate mintală
  • Eliberarea certificatelor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare (după caz)
  • Monitorizarea tratamentul de susținere la domiciliu
  • Evaluarea mediul de viață al pacientului