Servicii
  • Consultații psiho-profesionale
  • Reabilitare psiho-socială
  • Asistență la domiciliu
  • Terapie ocupațională
  • Consiliere psihologică
  • Servicii de psihoterapie
  • Grup de suport