Servicii
 • Consultație psihiatrică
 • Monitorizarea beneficiarului
 • Prescrierea medicamentelor
 • Monitorizarea beneficiarului
 • Consultația asistentului social
 • Consultația psihologului
 • Ergoterapie
 • Consilierea psihologului
 • Vizite la domiciliu
 • Informarea populației despre sănătatea mintală
 • Conlucrarea cu familia și persoanele apropiate beneficiarului
 • Conlucrarea cu voluntari
 • Conlucrarea cu organele de drept și protecție socială