Servicii
  • Consultații psihiatrice
  • Prescrierea tratamentului medicamentos și nonmedicamentos
  • Eliberarea certificatelor
  • Vizite la domiciliu
  • Lucru individual cu pacienții la Centrul de Zi al Centrului de Sănătate Mintală