Servicii
  • Consiliere psihiatrică
  • Consiliere psihologică
  • Tratament medicamentos de susținere
  • Vizite la domiciliu
  • Consultații primare psihiatrice cu scop de diagnostic și tratament
  • Activitate în cadrul comisiei medico-militare
  • Eliberarea certificatelor pentru conducătorii de vehicule, pentru port-armă, la angajare, pentru comisia medico-pedagogică, la cererea personală a cetățenilor, la cerere prin interpelare.