Servicii
 • Consultație psihiatrică pentru copii și adulți
 • Consiliere psihologică
 • Servicii de logopedie
 • Psihoterapie individuală și de grup
 • Program de reabilitare pentru copii cu tulburări mintale și de comportament
 • Program de reabilitare psiho-socială pentru adulți
 • Servicii de plasament medico-social specializat pentru persoane cu tulburări mintale
 • Servicii de plasament medico-social de lungă durată pentru persoane cu dizabilități mintale și fizice sau aflate în situație de dificultate
 • Servicii de reabilitare pentru consumatori de substanțe psiho-active
 • Echipa Mobilă, inclusiv urgențe psihiatrice
 • Consiliere juridică pentru beneficiari și familii