Servicii
  • Consultarea, monitorizarea și tratamentul pacienților cu tulburări psihice
  • Psihoprofilaxie, consiliere și psihocorecție
  • Servicii pentru pacienții care au avut COVID-19