Servicii
  • Asistență medicală de evaluare și consultativă
  • Prevenție și depistare precoce
  • Reabilitare psihosocială, în vederea incluziunii sociale
  • Suport și mediere în relațiile cu familia și comunitatea
  • Servicii consultative, evaluarea beneficiarilor (medico-psiho-socială), recomandarea și supravegherea tratamentului de susținere, prescrierea medicamentelor compensate